HKW Haus der Kulturen der Welt

Historisk tyngde, ny relevans Identitet med rom for variasjon

Strategy | Concept | Art direction | Visual identity | Campaign identity

Haus der Kulturen der Welt (HKW) er en av de viktigste kulturinstitusjonene i Berlin, hvor det arrangeres utstillinger om samtidig kunst, musikk, litteratur og film.

Interbau: Haus der Kulturen der Welt var del av Interbau, den internasjonale byggeutstillingen i 1957 i Hansaviertel-området i bydelen Mitte i Berlin. 48 arkitekter deltok i prosjektet, og Haus der Kulturen der Welt ble tegnet av Hugh Stubbins.

Endring av fokus
HKW har en lang og komplisert historie, og ble stående som et symbol på vesten da det ble bygget i Vest-Berlin i 1957. I de senere årene har HKW endret sin posisjon i Berlin. Hovedoppgaven er ikke lenger å vise eksotiske og fremmede kulturer, men å være et sted for å utforske og debattere kulturer generelt. 

Endringen gjorde at oppdragsgiver ønsket at det fulle navnet Haus der Kulturen der Welt skulle fremstå sekundært, og forkortelsen HKW være det primære. De ønsket seg fremdeles en profil som baserte seg på, og komplimenterte, Hugh Stubbins arkitektur, men med et mindre statisk uttrykk en tidligere. 

Vi valgte å fokusere på forkortelsen HKW i utformingen av ny logo, med utgangspunkt i institusjonens unike bygningskonstruksjon. 

Å ivareta den visuelle historien
Et viktig aspekt i arbeidet med ny, visuell profil, var å ta hensyn til det eksisterende historiske og visuelle rammeverket. Alt av møbler og interiør er designet for bygningen, og fargepaletten vitner om en historisk epoke, som man ønsket at bygningen fremdeles skulle representere. 

Animert logo. Lyd og motion: CatK

Teaser for prosjektet Anthropozän. Lyd og motion: CatK

Nye perspektiver
Utover navnetrekket utviklet vi også et kommunikasjonskonsept, som kunne reflektere institusjonens innhold. Utgangspunktet var å se ting fra nye vinkler og endre perspektivet på verden vi lever i. Konseptet er forankret i en sirkel, med referanser til en jordklode, som er plassert i midten av det aktuelle formatet. Sirkelen brukes for å fremheve, eller endre, utsnittet på innholdet som ligger bak gjennom forstørring, fokus/ufokus, forflytning, eller som en enkeltstående sirkelform. 

Plakater for prosjektet Anthropozän. Foto: Luke Stephenson

Ikoner til toaletter. Illustrasjon: Golden Cosmos