LIAF Lofoten International Art Festival

Involvering av lokalbefolkning 1700 innbyggere, 27 besøkende kunstnere

Strategy | Concept | Art direction | Campaign identity

Samspill med lokalbefolkningen
Lofoten internasjonale kunstfestival har tidligere blitt arrangert i Svolvær, men i 2011 ble den flyttet til Kabelvåg – et lite sted hvor 1700 av Lofotens 24 000 innbyggere bor. 

Å arrangere en internasjonal kunstfestival på et lite og vanskelig tilgjengelig sted, skaper visse utfordringer. Det gir også en rekke unike muligheter. Utover å tiltrekke seg aktuelle kunstnere og et tilreisende publikum, er man avhengig av lokalt engasjement og entusiasme. Samspillet mellom lokalbefolkningen og de besøkende blir utgangspunktet for festivalens utfall og grunnlaget for den totale opplevelsen. 

Lokal tilstedeværelse: Navntrekket til LIAF malt på en av bygningene i Kabelvåg

Kunst endrer by – og omvendt
I kontrast til andre kunstfestivaler, er Lofoten internasjonale kunstfestival en konsentrert, isolert og liten festival. Dette gjør festivalen unik. Interaksjonen med lokalbefolkningen på 1700 personer er tett, reaksjonene er nære, og påvirkningen er stor.

Ved å lage en alfabetisk liste over alle innbyggerne i Kabelvåg og inkorporere de besøkende kunstnerne i listen, fikk vi enkelt kommunisert festivalens unike identitet – samspillet og likestillingen mellom de lokale og de besøkende.

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

Lite plass, mye informasjon
Praktiske hensyn ble utganspunktet for festivalens visuelle profil, ettersom vi måtte skape et typografisk formspråk som muliggjorde formidlingen av mange navn på de aktuelle kommunikasjonsflatene uten å miste lesbarhet.

I USA på 70-tallet, da det skulle utarbeides et nytt skriftsnitt for telefonkatalogen, var utfordringen tilsvarende: Hvordan få plass til mest mulig tekst på minst mulig plass, uten å miste lesbarhet? Dette var utgangspunktet for utviklingen av skriften Bell Centennial, som vi også brukte. 

Liten tekst: Bell Centennial har karakteristiske utforminger for å unngå at bokstavene gror sammen i små størrelser.

Performance: Beat-poeten John Giorno på Liaf. Lokalbefolkningen: Plakater med navnet på alle innbyggerene i Kabelvåg.

Engasjement og interaksjon
Å involvere navnet på alle innbyggerne i kommunikasjonen skapte stort engasjement i lokalsamfunnet. Plakater, bager og kataloger personifiserte Kabelvågs innbyggere, og ble et naturlig utgangspunkt for diskusjon og samvær mellom de lokale og de besøkende.