Norsk Skulpturbiennale Vigelandsmuseet

Teksturer og materialer Marmor – et utradisjonelt valg

Concept | Campaign identity

Norsk Billedhoggerforening arrangerte i 2013 den 7. utgaven av Norsk Skulpturbiennale, en utstilling bestående av 37 prosjekter av i alt 40 kunstnere. 

Gustav Vigeland: Vigeland-museet ble oppført i 1920-årene av Oslo kommune som atelier, bolig og fremtidig museum for den norske billedhuggeren Gustav Vigeland (1869–1943).

Et kunstnerskap: Kunstnerens arbeidsprosess er godt dokumentert i museet, og man kan følge Vigelands utvikling fra 1890-årenes ekspressive og slanke figurstil til det tyngre og mer klassisk balanserte uttrykket fra mellomkrigstiden.

Museets originale innhold
Biennalen fant sted på Vigeland-museet, en bygning fra 1920-årene, som til vanlig er dedikert den norske billedhuggeren Gustav Vigeland. Museet huser en stor skulptursamling bestående av gipsmodeller og arbeider i marmor, bronse og smijern.

Vigeland-museet er et av de flotteste eksemplene på nyklassisistisk monumentalarkitektur i Norge. Som besøkende legger man raskt merke til de bevisste materialvalgene og hvordan disse påvirker og fungerer som en kontekst for de utstilte skulpturene.

Foto: Einar Aslaksen

Nytt innhold
At Skulpturbiennalen fant sted på Vigeland-museet ga føringer for opplevelsen av de utstilte arbeidene. Bygningen huser vanligvis verk fra en annen tid og et annet kunstnerskap. At rommene nå skulle fylles med kunst signert ulike kunstnere fra vår samtid la til rette for interessante møter mellom arkitektur, kunst, historie og nåtid.

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

Kontraster mellom kunst og kontekst
I arbeidet med Skulpturbiennalens visuelle identitet ønsket vi å underbygge møtet mellom historie og samtid. Representasjonen av konteksten, Vigeland-museet, ble kommunisert ved å bruke marmorert papir på alt av trykt kommunikasjon.

Av papirleverandøren ble vi informert om at det valgte papiret var på vei ut av sortimentet grunnet lav etterspørsel. Vi fikk dermed holdt av det siste opplaget, og trykket omslag på katalog, plakater og annet materiale på imitert marmor.