Ungdom og Fritid Ungdomsledelse

Innblikk i ungdommers hverdag Utdanning i kontekst av virkelighet

Strategy | Concept | Content | Art direction | Visual identity

Ungdom og fritid ble stiftet i 1978, og er en organisasjon som representerer ansatte og brukere ved kommunalt støttede fritidsklubber og ungdomshus. Dette inkluderer 620 møteplasser, rundt 2500 ungdomsarbeidere og mer enn 100 000 ungdommer.

Omslagsfoto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features. Studiofoto: Einar Aslaksen 

Ungdomsmedvirkning
I organisasjonens nye utdanningstilbud for ungdomsarbeid er fokuset rettet mot ungdomsmedvirkning. Fremfor en tilnærming hvor de voksne leder ungdommen skal ungdomsarbeiderne fungere som tilretteleggere. De unge skal selv ha mulighet til å forme og påvirke sin aktuelle møteplass.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

 • Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon Features.

Ungdomsledelse
Da vi skulle utvikle et navn for det nye utdanningstilbudet ønsket vi å tydeliggjøre ideen om at ungdommene selv skulle ha ledelsen, tilrettelagt av ungdomsarbeiderne. Ungdomsledelse, som ble navnet på utdanningstilbudet, viser denne tosidigheten.

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

 •  Studiofoto: Einar Aslaksen 

Medvirkning i praksis
Fremfor å illustrere ideen om ungdomsmedvirkning, valgte vi å ta en dokumentarisk tilnærming til kommunikasjonen. Ved å besøke diverse ungdomsklubber rundt omkring i landet fikk vi innblikk i hvordan ungdom brukte og formet de aktuelle møteplassene. 

 Studiofoto: Einar Aslaksen 

Gjennom utdanningsmaterialet ble dokumentarfotografiene plassert i sammenheng med tematisk relevant innhold. Bildematerialet ble også brukt i øvrig intern og ekstern kommunikasjon.