Press forlag Høyblokken

Rive eller bevare? Flere fortellinger i samme bok

Book design

Før 22. juli 2011 holdt statsministerens kontor og Justis- og beredskapsdepartementet  til i Høyblokken. Bygningen, som blant annet inneholder utsmykkinger av Pablo Picasso, ble tegnet av Erling Viksjø og ferdigstilt i 1958.

En bygningsbiografi
Etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet i 2011 ble diskusjonene rundt bygningens skjebne uviss, og meningene rundt bevaring eller riving var delte. Høyblokken, en bygningsbiografi, ble skrevet av kulturjournalist Hugo Lauritz Jenssen.

Boken omhandler historien om en bygning, fra arkitektur og interiør til politikk og byplanlegging. Den forteller også historien om en struktur som etter 22. juli 2011 alltid vil bli sett i kontekst av en grusom hendelse. 

Picasso og Nesjar: Pablo Picasso inngikk i 1957 et banebrytende samarbeid med den norske kunstneren Carl Nesjar. Sammen skulle de to levere flere utsmykkingsarbeider til regjeringskvartalet.

Bombeangrepet på Regjeringskvartalet: Terrorangrep i Regjeringskvartalet i Oslo den 22. juli 2011. Bombeangrepet var det første av to sekvensielle terrorangrep i Norge rettet mot den norske regjeringen, den sivile befolkning i Oslo, og Arbeidernes ungdomsfylkings (AUF) sommerleir på Utøya.

Mange historier i én bok
På omslaget og de innledende sidene av boken ønsket vi å synliggjøre bygningen slik den en gang fremstod, slik den fremstår i dag – tildekket av en presenning – og uvissheten rundt bygningens fremtid.

Gjennom taktile skifter i form av variasjon av papirkvalitet og subtile layout-endringer, bidro utformingen til å tydeliggjøre mangfoldet i bokens innhold – taktskifter mellom det rasjonelle, det vakre, det nostalgiske og det grusomme.  

Statsledere på besøk
Bygningen har over flere tiår hatt besøk av en rekke statsledere. En fast rutine for de ulike statsministerne som har hatt sitt kontor her, har vært å vise de besøkende utsikten fra takterrassen. Her har de pekt stolt utover Oslo, et øyeblikk som har blitt hyppig fotografert. Disse fotografiene valgte vi å samle som et eget bildelegg i midten av boken, for slik å gi leserne en påminnelse om bygningens funksjon og hvilken plass den har hatt i Norges politiske historie. 

Hugo Lauritz Jensens bok Høyblokken - en bygningsbiografi er stilig helsvart utvendig, og designet legger listen høyt for det øvrige innholdet.

Lotte Sandberg, Aftenposten

Avslutter i dag
Boken avsluttes med et bilde av ødeleggelsene terrorangrepet påførte bygningen.