Aftenposten Lørdag

Rom for fordypning Et nytt produkt for avisens 450 000 lesere

Strategy | Concept | Content | Editorial design | Art direction

Det beste fra feature og kultur
Aftenposten lanserte i april 2017 et eget bilag på lørdager, hvor de samlet det beste av featurejournalistikk, nyhetsdokumentarer og kulturstoff. Det nye produktet skulle gi avisens 450 000 lesere et ekstra supplement å fordype seg i gjennom helgen, og samtidig være et nytt utstillingsvindu for Aftenpostens annonsører. 

Foto: Tor G. Stenersen 

I arbeidet med visuell profil og redaksjonelt design for Aftenposten Lørdag var det viktig å underbygge avisens egenart, samtidig som forankringen i Aftenposten øvrige univers skulle være tydelig.

Visuell journalistikk 
Et nyhetsbilde i stadig endring gjør at innhold ofte ikke er klart før samme dag som avisen skal i trykk. På tross av dette var ambisjonen for det nye produktet at den visuelle journalistikken skulle få et større fokus – både gjennom nye, redaksjonelle maler og en bevisstgjøring rundt bruken av bilder og illustrasjoner.

Håndverket er gjennomført og solid, og vi vil spesielt få fremheve hvordan de har tilrettelagt stoffet for langlesing, og hvordan de bruker illustrasjon og foto for å holde leseren i ånde.

DOGA-merket for design og arkitektur

Frigjøring av tid gjennom nye maler
Frigjøring av tid og ressurser i produksjonsleddet, slik at det faktisk ble rom for å fokusere mer på det visuelle innholdet, var essensielt for at prosjektet skulle lykkes. 

De nye malene måtte være et verktøy i effektiviseringen av produksjonstiden og en forenkling i overgangen mellom publisering digitalt og på papir. Malene måtte være intuitive og regelstyrt, men samtidig gi visuelt spillerom for å kunne løfte hver enkelt sak.

Produktet skårer høyt på form og funksjon, oppleves som innovativt og ligger helt i front innen sin bransje, også internasjonalt. 

DOGA-merket for design og arkitektur

Første utgave i trykken: I april 2017 ble første utgave av Aftenposten Lørdag sendt til trykk.

Identitet gjennom typografi og layoutprinsipper

Av produksjonsmessige hensyn ble samme papirkvalitet, papirformat og annonseformat som Aftenpostens hovedavis benyttet. Dette innebar at redesignet i stor grad baserte seg på bruken av typografiske prinsipper og en ny struktur i layout.

For å forsterke følelsen av at resultatet innholdsmessig er en hybrid mellom avis og magasin, valgte vi å introdusere bredere tekstspalter enn hva man tradisjonelt ser i norske aviser. Dette bidrar til en behageligere leseopplevelse, og skaper et tydelig skille mellom småstoff og featuresaker.

Layouten baserer seg i stor grad på standard fotoproporsjoner, slik at man unngår uheldige beskjæringer av allerede velkomponerte fotografier. 

Bilaget er oversiktlig og innbyr til lesning. Det følger avisas regler for effektiv arbeidsflyt, men gir samtidig rom for ulik behandling av stoffet. Rett og slett et solid stykke arbeid.

Visueltkonkurransen

Foto: Tor G. Stenersen Illustrasjon: Kristian Hammerstad, byHands