Bergen Kunsthall Nathan Coley

Bergen som utstillingsrom Utstillingskatalog med 100 000 i opplag

Strategy | Concept | Miscellaneous

Stedsspesifikk kunst
Thoughts From Above var tredje og siste del av Per Gunnar Eeg-Tverbakks stipendiatprosjekt, Space for Interference. Prosjektet omhandlet kunstverk med en stedsrelatert og intervenerende karakter, og utstillingen tok for seg arbeider til den britiske kunstneren Nathan Coley.

Bergen Kunsthall. Foto: Nina Aldin Thune

Utover utstillingen som ble vist på Bergen Kunsthall, laget Nathan Coley nye verk på utvalgte steder i Bergen sentrum. Kunstverkene, som bestod av setninger risset inn på blant annet et kjøpesenter, i et klasserom og på utsiden av politistasjonen, påvirket og endret oppfatningen man hadde av stedets opprinnelige innhold.

Utvalgte vegger: Som del av utstillingen ble det drillet setninger på utvalgte vegger i Bergen sentrum.

Kontekst som innhold
I arbeidet med å promotere og bygge forventninger til utstillingen, ønsket vi å videreføre ideen om det stedsspesifikke. Oppdragsgiver hadde også et ønske om å formidle utstillingen til et bredt publikum ved å skape engasjement og vekke nysgjerrighet blant lokalbefolkningen.

I Bergen fantes lokalavisen Bergen Byavis, som med et opplag på 100 000 ble distribuert til alle husstander i sentrum. Denne avisen ble konteksten vi ønsket å påvirke gjennom vår formidling. Gjennom forhandlinger med avisen kjøpte vi 11 helsiders annonseplass, samt deler av forsiden og baksiden, i utgaven som ble distribuert på åpningsdagen. Slik kunne vi trykke hele utstillingskatalogen i kronologisk rekkefølge fordelt på annonsesidene i avisen. 

Har trykkeriet gjort en feil?
Bortimot 1/3 av avisen som abonnentene mottok på åpningsdagen bestod av engelske tekster og bilder som omhandlet Nathan Coley og den kommende utstillingen. For å tydeliggjøre at dette var et møte mellom to verdener – mellom katalog og avis – opererte vi med et noe mindre format enn avisen for øvrig, og beholdt de synlige skjæremerkene. Dette bidro til følelsen av at to trykkejobber var blitt stokket om, og at resultatet var blitt en merkelig hybrid mellom en tabloidavis og en kunstkatalog. 

Avis som utstillingskatalog. På åpningen av utstillingen fikk de besøkende utdelt Bergen Byavis.