TAG Arkitekter Modulbasert arkitektur

Muligheter i begrensninger Variasjon på tross av strenge rammer

Strategy | Concept | Visual identity | Art direction | Motion | Sound

TAG Arkitekter har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim, og er i dag 70 ansatte. Siden selskapet ble etablert i 2009, har fokuset vært å utfordre konvensjonen om at modulbasert arkitektur er generisk og begrensende.

Sol Lewitt: Inspirasjonen i arbeidet med den visuelle profilen til TAG er hentet fra Sol Lewitt sine skulpturer “incomplete open cubes”. Variasjonsmuligheter med ett og samme utgangspunkt.

Incomplete open cubes: Fysiske skulpturer av Sol Lewitt

50 variasjoner: I det nye skriftsnittet, hvor hver bokstav er basert på konstruksjonen til en kube, ble resultatet 50 ulike varianter av navnetrekket TAG.

Kjernevirksomhet oversatt til visuell identitet
I arbeidet med ny visuell profil for TAG ønsket vi å underbygge ideen om å se muligheter i begrensninger, og finne originale løsninger på tross av et modulbasert utgangspunkt. 

Animert identitet: I forbindelse med lanseringen av den nye identiteten ble skriftsnittet og konseptet visualisert gjennom lyd og animasjon. Animasjon og lyd: CatK

Utgangspunkt i en kube
Inspirert av Sol Lewitt sine skulpturer «incomplete open cubes», utviklet vi et eget skriftsnitt basert på linjene i en kvadratisk kube. Ved kun å basere seg på kubens konstruksjon fant vi 50 ulike variasjoner av navnet TAG. 

Juryen ble veldig inspirert av dette arbeidet, som med sin geniale enkelhet allikevel hypnotiserer oss med sitt uttrykk. Den er gjennomtenkt, med lag på lag av lekenhet, eleganse og utforskning.

Visueltkonkurransen

Lyd og lys-installasjon: I forbindelse med at arkitektkontoret TAG i september 2018 fylte ni år ønsket man å skape en spektakulær opplevelse hvor alle sanser ble tatt i bruk. En lyd og  lysinstallasjon ble laget, hvor hver linje i kuben inneholder en egen lyd. Lyddesign: CatK

Fysisk identitet: To installasjoner ble laget, en i Oslo og en i Trondheim. Gjennom programmerte sekvenser fikk publikum oppleve den visuelle profilen til TAG som lys og lyd. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Skilhagen og Studio Levi Bergqvist. Lysinstallasjon: Children of the Light og Luke Meints. Lyd: CatK. Film: Johnny Vaet Nordskog, Sindre Kvalsvik og Bødvar Hole.

I konstant endring
Ved å benytte ulike varianter av navnet på forskjellige flater underbygges ideen om at TAG evner å skape variasjon på tross av strenge rammer. 

Mange uttak: Den visuelle profilen er applisert og eksemplifisert på en rekke ulike flater.