Vestfossen Kunstlaboratoriet Grand National, Art from Britain

Oppbygging og protest Den britiske murstein: 215 x 112,5 mm

Concept | Content | Art direction | Book design | Environmental

En årlig begivenhet
Hvert år siden 2003 arrangeres det en større, kuratert utstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium. Da vi ble spurt om å utvikle identiteten og kommunikasjonen for den aktuelle utstillingen, var tematikken kunst fra Storbritannia etter den industrielle revolusjon. 

Mye av kunsten uttrykte et opprør, og hadde et budskap som omhandlet sosiale forskjeller som en konsekvens av den industrielle utviklingen. 

Nedlagt fabrikk: Vestfossen Kunstlaboratorium er et norsk senter for framvising av internasjonal samtidskunst, og holder til i den nedlagde Vestfos Cellulosefabrik på Vestfossen.

En murstein
Et viktig symbol på den industrielle revolusjon, og et synlig element i Storbritannias landskap, er den røde mursteinen. En murstein er et symbol på å bygge opp, men kan også bli sett på som et uttrykk for sinne.

215 x 112.5mm: Ved hjelp av innrykk i teksten og et gjennomskinnelig papir visualiseres den britiske mursteinen på hvert oppslag gjennom boken.

Den engelske mursteinen har en fast størrelse på 215 x 112,5 mm. Årsaken er at dette er den perfekte størrelsen å holde for en voksen hånd. Slik blir det enkelt og effektivt for murere å bygge med murstein. 

Vi baserte dermed den visuelle profilen på formatet til den engelske mursteinen. Omslaget på katalogen har en sort flate i 1:1 størrelse av en engelsk murstein. Ved hjelp av utradisjonelt lange innrykk fra venstre og høyre gjentas formen av mursteinen på sidene gjennom boken. Bruken av transparent papir gjør at du også ser omrisset av mursteinen fra én side til en annen.

Sally Mann: En separat utstilling på Vestfossen Kunstlaboratorium, og en egen del av boken, viser arbeid av den amerikanske fotografen Sally Mann.