Henie Onstad Kunstsenter Mot det totale museum

Forut for sin tid En fremtid i fortiden

Book design

I 1961 ga Niels Onstad og Sonja Henie norgeshistoriens største private donasjon for å etablere et moderne museum for sin omfattende kunstsamling på Høvikodden.

Niels Onstad og Sonja Henie

Sonja Henie - Niels Onstad Foundations Norway, 1968. Design: Siegfried Odermatt

Henie Onstad Kunstsenter har siden åpningen vært en institusjon som har endret og utfordret museumsbegrepet, og gjennomgående presentert modernismens og samtidskunstens ledende navn for det norske publikum.

Boken Mot det totale museum er en historisk gjennomgang av kunstsenterets posisjon og utvikling gjennom de siste 50 årene. 

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

 • Foto: Einar Aslaksen

Tilbake til opprinnelsen
I arbeidet med å utforme boken var intensjonen å etablere en tydelig visuell referanse til Henie Onstad Kunstsenters opprinnelse. Inspirasjonen fant vi i kunstsenterets visuelle identitet og plakat til åpningsutstillingen i 1961.

Typografiske layoutprinsipper ble oversatt fra det opprinnelige materialet til utformingen av boken – en historisk referanse, men samtidig en bok godt forankret i sin faktiske samtid. 

Mot det totale museum er en lekker bok. Alt fra papirkvalitet, format og fonttype vitner om en historieforståelse på kanten til det autistiske.  God smak i ente potens. 

Ando Woltman, smug.no