Mono.Kultur Sissel Tolaas

Scratch & sniff Lukt som primærsans

Concept | Art direction | Editorial design

Mono.Kultur er et tysk, men engelskspråklig magasin, hvor hver utgave tar for seg kun én person. Gjennom et lengre dybdeintervju får man innsikt utover det man kanskje vanligvis forventer fra et portrettintervju, noe som også gjenspeiles i den visuelle utformingen. Hver utgave har et skreddersydd uttrykk, utviklet av designere som redaksjonen mener passer til tematikken.

Vi ble spurt av Mono.Kultur om å utforme utgaven som omhandlet den norske kunstneren og forskeren Sissel Tolaas.

Foto: Kai von Rabenau  

Foto: Kai von Rabenau 

Lukt – vår primærsans
Sissel Tolaas har dedikert livet sitt til å utforske det hun mener er menneskets glemte sans, nemlig luktesansen – en sans vi ikke bruker eller trenger i samme omfang som før, noe som gjør at vi mangler et språk for å beskrive opplevelsen av lukt. 

Intervjuet med Sissel Tolaas underbygger ideen om lukt som vår primærsans. Å designe et magasin handler vanligvis om å underbygge innholdet ved hjelp av visuelle virkemidler, men i dette tilfellet ville et slikt utgangspunkt blitt en selvmotsigelse. Ideen om lukt som primærsans ville blitt undergravd gjennom en visuell fortolkning.

Foto: Monica Strømdahl

Lukten av panikk
I magasinet beskrives et av Sissel Tolaas’ prosjekter, hvor hun samlet svetten som ble utløst ved panikkanfall hos 10 ulike personer – lukter hun siden fremstilte i laboratoriet sitt. Luktene er umulige å beskrive ved hjelp av ord eller visuelle virkemidler, de må oppleves i sin naturlige form.

Foto: Einar Aslaksen

Et luktbasert magasin
Ved hjelp av samme teknikk som benyttes på «scratch & sniff»-klistremerker, impregnert vi luktene fra Sissel Tolaas’ prosjekt direkte på papiret i magasinet. 10 sider forble visuelt tomme, men ved å skrape på overflaten ble kroppslukten fra hver persons panikkanfall utløst.

På omslaget får man et innblikk i laboratoriet hvor luktene fremstilles, men ansiktet til Sissel Tolaas er fjernet fra fotografiet. Vi ønsket å vise utgangspunktet for prosjektet uten å gi visuelle føringer for personen bak. Hennes egen kroppslukt ble fremstilt i laboratoriet og impregnert direkte på papiret – leseren kan lukte henne, men ikke se henne.

This is one way to argue for the singular importance of print!

Vanity Fair
  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

  • Foto: Einar Aslaksen

Typografiske hull
Typografisk underbygges ideen om et visuelt tomrom ved hjelp av innrykk mellom spørsmålene og svarene i intervjuet. Dette resulterer i flere hvite hull gjennom teksten, noe som også bidrar til enkel navigering for leseren.

I have to go and wash my hands right now

Olfactorist

Foto: Einar Aslaksen

Sterke reaksjoner
Magasinet skapte reaksjoner hos leserne, og ideen har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Utgaven er omtalt i en rekke medier, og er også beskrevet i boken Graphic Design: Now in Production, utgitt av Walker Art Center.