Nationaltheatret Ibsenfestivalen

Maksimert synlighet på begrensede kommunikasjonsflater Resultat: 40 % økning i antall besøkende

Strategy | Concept | Art direction | Campaign identity

Ibsenfestivalen er en hyllest til Norges største dramatiker og hans banebrytende arbeid med å utfordre konvensjonene i sin samtid. Festivalens ambisjon er å synliggjøre at Henrik Ibsens arbeider har relevans også i dag. Gjennom festivalperioden kan publikum oppleve nye tolkninger av hans mest kjente stykker.

I arbeidet med den visuelle profilen og kommunikasjonen for festivalen ønsket vi å fremheve møtet mellom Henrik Ibsens samtid og vår nåtid. 

Bygningen som kommunikasjonskanal: Nasjonaltheatret, som en sentral bygning i sentrum av Oslo, ble en viktig flate for å signalisere Ibsenfestivalen

Kun ett bilde
I profilen brukes kun ett bilde av Henrik Ibsen. Det ikoniske portrettet tolkes på ulike måter gjennom kjente Photoshop-effekter fra vår samtid, som twirl, pinch og wave.

De nye tolkningene av bildet ble deretter plassert i sammenheng med utvalgte Ibsen-sitater.

Et spekter av effekter: Som et ledd i kommunikasjonskonseptet ble det ikoniske bildet av Henrik Ibsen påført en rekke Photoshop effekter.

Typografisk representasjon av Ibsens samtid
Typografien vi har valgt har tydelige referanser til Ibsens samtid, som var en spesiell periode for typografisk utvikling. Lenge var blackletter – gotiske- og ornamentale typesnitt – standard for tekst på trykk i større deler av Europa. Dette ble siden utfordret av det enklere uttrykket antikva. Man kan se overgangen mellom, og i noen tilfeller kombinasjonen av, blackletter og antikva i den visuelle utformingen av Ibsens utgivelser. 

I profilen til Ibsenfestivalen har vi brukt et typesnitt som kombinerer de to uttrykkene. Dette gir et særegent og kontemporært preg, men med tydelige historiske referanser.

… det er smått utrolig at man har fått en stor og kanskje litt tradisjonell aktør med på å bruke liquify og andre 'billige' digitale effekter for å forvrenge bilder av den kjente forfatteren.

Visuelt Award

Umiddelbar oppmerksomhet
En festival med begrenset levetid har behov for å vekke umiddelbar oppmerksomhet. Kombinasjonen av enkel bildemanipulasjon og en sterk signalfarge plassert i konteksten av en relativt klassisk layout, skaper et nytt og uventet uttrykk fra en avsender som Nationaltheatret.

Det stygge er løftet inn i en vakker kontekst, noe som skaper en visuell spenning, og representerer kjernen i Ibsens virke.

En modig og uventet radikal løsning både hva gjelder bildebruk og fargevalg.

Visuelt Award

Gul signalfarge: Ved å bruke en distinkt heldekkende farge i all kommunikasjon relatert til Ibsenfestivalen skapte man ved hjelp av veldig få virkemidler en tydelig visuell profil. 

Ibsenfestivalen hadde dette året en økning i antall besøkende på 40 % fra foregående festival.