Nasjonalmuseet I Wish This Was A Song

Typografisk ekko Lyd i kontekst av utstillingsrom

Book design

I Wish This Was A Song var en internasjonal gruppeutstilling på Museet for Samtidskunst med fokus på musikkens rolle i dagens samtidskunst. Utstillingen, kuratert av Stina Högkvist, viste verk av kunstnere som benytter musikk eller musikalske elementer i sine arbeider.

Museet for samtidskunst: Bygningen ligger på Bankplassen 4 i Oslo, og var bygget i 1907.

Åpningen: I Wish This Was A Song. Music in contemporary art på museet for samtidskunst i samarbeid med Ultima 2012. Foto: Elisabeth Høiberg

Lyd og rom
I utformingen av den visuelle identiteten og katalogen til utstillingen valgte vi å fokusere på ideen om musikk i samtidskunst og musikk i kontekst av utstillingsrommet. På hver aktuelle flate ble bokstavene i utstillingstittelen gradvis redusert. Teksten forholdt seg til det aktuelle formatet som et rom, med typografien som et ekko som ble reflektert frem og tilbake før det til slutt forsvant.