Norske Billedkunstnere Høstutstillingen

Fant løsningen i arkivene En visuell reise tilbake til opprinnelsen

Strategy | Concept | Art direction | Campaign identity

Omdiskutert utstilling
Høstutstillingen er et årlig arrangement med 124 års historie. Utstillingen er omdiskutert, og er sannsynligvis den utstillingen i Norge som hvert år får mest omtale i media. Anmeldelsene er ofte delte, og Høstutstillingens posisjon og funksjon er stadig oppe til offentlig diskusjon.

At en utstilling over så mange år har høstet en slik grad av oppmerksomhet var noe vi ønsket å fokusere på i kommunikasjonen. 

Kunstnernes Hus: Høstutstillingen har siden 1930 vært holdt i Kunstnernes Hus i Oslo

124 års historie: Første Høstutstillingen ble arrangert i 1882

Tilbakemeldinger gjennom tidene
I arkivene på Kunstnernes Hus fant vi alle katalogene som var laget siden utstillingen ble arrangert for første gang i 1882. Vi fikk også tilgang til de utallige anmeldelsene som har vært publisert om Høstutstillingen gjennom årenes løp.

Vi valgte å løfte frem utvalgte historiske anmeldelser som et ledd i kommunikasjonen. Utvalget inkluderte både positive og negative tilbakemeldinger. Dette ble gjort som et grep for å underbygge Høstutstillingens historiske posisjon, og for å synliggjøre engasjementet og debattene utstillingen generer.

Et eget typesnitt
I arkivene oppdaget vi at Høstutstillingen på et tidspunkt hadde sitt eget unike skriftsnitt. I dag har ikke utstillingen en fast visuell identitet – vi valgte derfor å gjennopplive og digitalisere det gamle typesnittet til årets utstilling, som også ble en visuell henvisning til Høstutstillingens lange historie.