Adbusters Vreng

Oljeproduksjon og velferd Dokumentasjon av en oppvekst

Concept | Art direction | Editorial design

Vreng er den norske versjonen av det internasjonale magasinet Adbusters. Hver utgave har et tema, som retter et kritisk blikk mot ulike aspekter av samfunnet. Da vi ble spurt om å jobbe med den visuelle utformingen av deres seneste utgave, var temaet Norge som oljenasjon. Tekstene problematiserte aspekter ved at Norge utvinner olje.

Foto: Einar Aslaksen

Visuell kontrast
I flere av Adbusters tidligere utgivelser har både tekst og det visuelle en nokså aggressiv undertone. Vi ønsket å utfordre denne konvensjonen og heller bruke det visuelle som en kontrast og kontekst til det redaksjonelle. Vi ønsket å gi leseren rom for egne tolkninger og refleksjoner.

Dokumentasjon av en oppvekst
Norges oljeutvinning har resultert i en rekke velferdsgoder, som befolkningen i Norge har nytt godt av. Dette ble utgangspunktet for det visuelle konseptet. Ettersom teksten formidlet de negative konsekvensene, ønsket vi at det visuelle skulle kommunisere godene.

Foto: Privat

Vi søkte en person som hadde vokst opp i Norge i perioden etter at landet ble en olje- og velferdsnasjon. Vi ønsket å bruke denne personens oppvekst som kontekst for det redaksjonelle innholdet. Gjennom tilgang til hennes private fotoalbum fikk vi bildematerialet som dokumenterte en typisk norsk oppvekst – en trygg oppvekst med sosiale goder. Dette ble den visuelle konteksten for tekstene.

På omslaget og de første sidene i magasinet brukte vi portretter av jenta fra ulike faser i livet, et grep for å tidlig etablere det visuelle konseptet. Med utgangspunkt i tekstene, og spesielt overskriftene, valgte vi tematiske bildeserier som skapte nye lag av innhold. En tekst om ansvaret man har som oljenasjon ble satt i kombinasjon med en bildeserie fra jenta på speidertur. I teksten om hvilke konsekvenser oljeutvinning har for nordområdene, valgte vi en serie fra en påsketur på fjellet.

I midten av magasinet plasserte vi en serie med mer abstrakte og personlige bilder. Dette fungerte som en fotoessay og en visuell pause i magasinet. Denne seksjonen ble trykket på et bestrøket papir for å forsterke skillet til det resterende innholdet. 

Foto: Einar Aslaksen