OCA Whatever Happened to Sex in Scandinavia?

Et dypdykk i sex og politikk Hva skjedde i Skandinavia på 60- og 70-tallet?

Book design

Publikasjonen Whatever Happened to Sex in Scandinavia? ble lansert i forbindelse med utstillingen ved samme navn på Office for Contemporary Art (OCA).

Sprikende innhold
Publikasjonen inneholder artikler, kunstverk og historisk dokumentasjon – et omfattende materiale, hvor resultatet har blitt en bok på nærmere 600 sider. 

Utover essayer og artikler, består boken av visuelt materiell i ulike sjangere. I arbeidet med den visuelle utformingen ble det viktig å skape en helhet på tross av den store variasjonen. 

Originalt og solid gjennomført. God dokumentasjon av en epoke, tema og bevegelse. Boken bærer en humoristisk og upretensiøs undertone.

Årets vakreste bok

Referanser til en tidsperiode
Innholdet og tematikken i boken omhandler en svært spesifikk tidsepoke. Dette ville vi underbygge gjennom designprinsipper med et historisk tilsnitt, men med et visuelt rammeverk med rom for variert innhold. 

Vekt og taktilitet
På tross av at bokens format og høye sideantall resulterte i et stort objekt, ønsket vi gjennom materialvalg å skape et så funksjonelt objekt som mulig. Papirkvaliteten bidro blant annet til å holde vekten nede, og resultatet ble en stor, men håndterlig bok.

Designeren har satt seg godt inn i materialet og oppnådd en god balanse mellom sider som er ren dokumentasjon og sider med gjennomarbeidet design hvor essayer og billedreferanser bæres frem.

Årets vakreste bok